Pořadatelé:


Program konference

 

12/11/2019

 

Termín konání: 12/11/2019
Místo konání: kostel Pražská křižovatka, Zlatá 211/1 Praha 1
Program konference
08:00 – 08:45 prezence účastníků
08:45 – 09:00 zahájení
09:00 – 10:30 blok přednášek
10:30 – 11:00 přestávka na občerstvení
11:00 – 13:00 blok přednášek
13:00 – 14:00 oběd
14:00 ukončení konference

 

Potvrďte, prosím, svou účast do 1/11/2019 na odkazu v mailové zprávě

Konferenci pořádá firma Promat, s.r.o.

 

Partneři a přednášející společnosti