Konference 2011

Pozvanka_Konference.indd

HELIKA, a.s. : Ing. Petr Jileček
: akad.arch.Vladimír Kružík
A.D.N.S., s.r.o. : Ing.arch. Petr Dvořák
Mosche Zur architects : Prof. Moshe Zur
Metrostav a.s. divize 3 : Ing. Tomáš Fuksa