2021 Výškové budovy

Pořadatelé:


Program konference:

11/11/2021

Místo konání:
Hotel Alwyn, Vítkova 151/26, 186 00 Praha 8 – Karlín
Program konference:
8:30 – 8:50prezence účastníků
8:50 – 9:00zahájení
9:00 – 10:001.blok přednášek
10:00 – 10:30přestávka
10:30 – 11:302.blok přednášek
11:30 – 12:00přestávka
12:00 – 13:153.blok přednášek
13:15 – 13:30zakončení konference
13:30 – 14:30oběd

Potvrďte, prosím, svou účast (osobní nebo pomocí vzdáleného připojení) do 1/11/2021 vyplněním přihlášky.

Konferenci pořádá firma Promat s.r.o. za podpory firmy KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.