Pořadatelé:


Potvrďte, prosím, svou účast (osobní nebo pomocí vzdáleného připojení) do 11/11/2022 vyplněním přihlášky.

Konferenci pořádá firma Promat s.r.o. za podpory firmy KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.