Pravidla pro prohlídku kolektorů

Místo: Senovážné náměstí 11, Praha 1 (před domem) v předem stanovaných časech

Délka prohlídky: cca 45 minut, počet účastníků maximálně 16.

Program: Dispečink, výtahem do 30 metrů pod zem, cca 500metrů vláčkem tunelem, prohlídka hlavní křižovatky kolektoru 2. kategorie s krátkým výkladem, 500 zpět pěšky, výtahem nahoru na povrch

Podmínky vstupu:

Návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny odborného doprovodu.

Podmínkou je dobrá mobilita vstupujících, pevná obuv, vstup povolen jen v ochranné přilbě.

Zákaz vstupu pod vlivem návykových látek, zákaz manipulace s uloženými technickými sítěmi, fotografování pouze na vyhrazené části exkurze.

Rizika: vlhkost 90%, teplota 12°C, možnost klaustrofobie, kluzký povrh ploch, snížený zúžený profil, kolejová doprava

Doporučujeme: Pevnou obuv a vhodné oblečení. Přilby jsou k zapůjčení a cca 12 ks bund.

Výklad prohlídky pouze v českém jazyce